KIM JESTEŚMY – “Czarownice” ;)

 

img_8004Marta Karpińska-Krauze i Sylwia Woronowicz – psycholożki, certyfikowane psychoterapeutki i superwizorki z wieloletnim doświadczeniem psychoterapeutycznym i klinicznym. 
Psychoterapia Bilateralna – nowatorskie multimodalne podejście psychoterapeutyczne, które wyłoniło się z wielu lat doświadczeń psychoterapeutycznych każdej z nas, kilkunastu lat owocnej współpracy i kilkunastu lat przyjaźni. Na początku była to metoda pracy z parami i rodzinami, która z czasem przekształciła się w całościowe myślenie o psychoterapii.

Współpracujemy ze sobą już ponad 15 lat. W naszej pracy integrujemy różnorodne podejścia psychoterapeutyczne. Czerpiemy z ich metod w taki sposób, aby za każdym razem stworzyć optymalne środowisko dla zdrowienia i rozwoju jednostki. 

Wspólnie stworzyłyśmy wiele nowych technik i metod psychoterapeutycznych i diagnostycznych, które stale wykorzystujemy w pracy z ludźmi. Należą do nich m.in „Bałwanki i Matryca Dorosłego”, „Rozmówki Antymnipulacyjne”, „Żałodzieja” – autorska metoda pracy z żałobą z wykorzystaniem muzyki organicznej, „Protokół Pracy z Objawem”, „Protokół Pracy z Tłumioną Złością”, „Protokół Pracy z Zaburzeniem Afektywnym Dwubiegunowym”, „Protokół Pracy z Natrętnymi Myślami” oparty na metodzie „powrót do zmysłów” autorstwa Stanleya Blocka, „Protokół pracy z adaptacjami” oparty na “Teorii Adaptacji” Elinor Greenberg, „Kontrakt Bezpieczeństwa” oparty na metodzie Chris Hall.

Z wielu lat doświadczeń psychoterapeutycznych każdej z nas, z kilkunastu lat owocnej współpracy i wspólnego tworzenia narzędzi psychoterapeutycznych wyłoniła się Psychoterapia Bilateralna – nowatorskie multimodalne podejście psychoterapeutyczne. Na początku była to metoda pracy z parami i rodzinami. Z czasem przekształciła się w całościowe myślenie o psychoterapii. W tym nurcie prowadzimy obecnie niestandardową psychoterapię par i rodzin, warsztaty psychoterapeutyczno-rozwojowe oraz kursy i superwizje dla specjalistów.

FUNDAMENTY I ZAŁOŻENIA PSYCHOTERAPII BILATERALNEJ

Nazwa „Psychoterapia Bilateralna” wynikła z jej fundamentu i podstawowego założenia:


Fundamentem psychoterapii bilateralnej jest nasza współpraca oparta na pełnym zaufaniu, prawdzie i wzajemnym wsparciu, mająca charakter  komplementarny i paralelny. Oznacza to, że w kluczowych kwestiach nasze myślenie i działanie biegną jednotorowo i paralelnie zarówno na poziomie świadomym jak i intuicyjnym / nieświadomym (Tak! Naprawdę rozumiemy się bez słów i kończymy swoje zdania! :). W kwestiach praktycznych i bardziej przyziemnych nasze kompetencje i działania uzupełniają się w taki sposób, że tworzymy razem pełną i zharmonizowaną całość, która zarazem jest czymś więcej niż ich prostą sumą.

Podstawowym założeniem psychoterapii bilateralnej jest to, że zmiany, których człowiek dokonuje w procesie psychoterapeutycznym lub rozwojowym przebiegają paralelnie i komplementarnie na dwóch poziomach: jawnym i ukrytym, świadomym i nieświadomym, cielesnym i duchowym, prawopółkulowym i lewopółkulowym, intuicyjnym i racjonalnym. Dokładnie w ten sam sposób przebiega nasza praca twórcza nad narzędziami i metodami pracy.

WARTOŚCI

Nasze wartości to: wolność i bycie sobą, twórczość i wizjonerstwo, zaufanie i bezpieczeństwo, uczciwość i sprawiedliwość, szczęście i spełnienie, odwaga i niezłomność, harmonia i energia, dynamiczna równowaga a zarazem zrównoważona dynamika, życie oraz dobro, otwartość i akceptacja.

Wolność i bycie sobą

Każdy człowiek jest wolny i ma prawo być sobą. Ta wartość przyświeca nam zarówno w życiu osobistym jak i w naszej bilateralnej pracy. Dlatego uważamy, że nie ma uniwersalnej recepty na szczęście i wspieramy Was w tym, abyście korzystały i korzystali z własnej wolności i w byciu sobą odnajdywały i odnajdywali szczęście.

Twórczość i wizjonerstwo

Bardzo źle czujemy się w sztywnych schematach i procedurach. Potrzebujemy tworzyć własne i wciąż odkrywać nowe narzędzia pracy, sposoby myślenia, metody działania. Lubimy też inspirować Was, abyście tworzyły i tworzyli własne sposoby na szczęście i w tym tworzeniu odnajdywały i odnajdywali radość.

Zaufanie i bezpieczeństwo

Ponieważ mamy zaufanie do siebie nawzajem, wytwarzamy razem bezpieczną przestrzeń dla Was. Uważamy, że to niezbędna podstawa do zmian i rozwoju. Dlatego jest to pierwszy i kluczowy element, o który dbamy w pracy z Wami przy każdym naszym działaniu.

Uczciwość i sprawiedliwość

Zawsze mówimy prawdę. Nawet tę, która nie jest łatwa do przyjęcia. Uważamy, że tylko w konfrontacji z prawdziwą rzeczywistością, możemy rozwijać się i żyć szczęśliwie. Przy każdym projekcie staramy się być sprawiedliwe, choć sprawiedliwie nie zawsze znaczy po równo. Chodzi o to, aby zadbać o równowagę w dawaniu i braniu. Jest ona podstawą wszelkich dobrych relacji.

Szczęście i spełnienie

Szczęście i spełnienie to nasze marzenie dla każdej z Was i dla każdego z Was. Uważamy, że właśnie po to do nas przychodzicie. Dokładamy wszelkich starań i używamy wszystkich sił i mocy, aby każda z Was, każdy z Was to swoje własne szczęście i spełnienie mogła i mógł odnaleźć, pielęgnować i celebrować.

Odwaga i niezłomność

Jesteśmy odważne i rzadko się poddajemy. Nasza odwaga jest trochę magiczna. Obie myślimy, że ta druga jest odważniejsza i dzięki temu przekraczamy przeróżne bariery, które w pojedynkę byłyby niemożliwe do przekroczenia. W efekcie powstają nowe metody, oryginalne interwencje, nowatorskie warsztaty, zaskakujące projekty. I dzięki temu właśnie Wy dokonujecie często spektakularnych zmian i stajecie się odważne i odważni w przekraczaniu własnych ograniczeń i weryfikowaniu niewspierających przekonań. Nasza niezłomność sprawia, że nigdy nie działamy wbrew naszym wartościom i bardzo, ale to bardzo rzadko się poddajemy. Dzięki temu też potrafimy rezygnować z tego, co nie jest dla nas i dla Was dobre i pożyteczne.

Harmonia i energia, dynamiczna równowaga i zrównoważona dynamika

Tu słowem klucz jest zmiana. Zazwyczaj przychodzicie do nas po to, aby coś zmienić. Jednocześnie często bardzo boicie się zmian. Zmiana to rozwój, stagnacja to jego brak. Zmiana bywa trudna, stagnacja wydaje się bezpieczna. Wymyśliłyśmy na to sposób i jest nim dynamiczna równowaga/zrównoważona dynamika. Chodzi o to, żeby zachowując harmonię, wytworzyć energię potrzebną do zmiany. A generując energię, pozostać w harmonii. Robimy to bardzo intuicyjnie i nie mamy na to jednej recepty. Czasem rozwiązaniem jest metoda małych kroków, czasem kompromis, innym razem duży krok w bezpiecznej przestrzeni lub zatrzymanie w jej dynamicznej postaci.

Życie

Życie jest wartością samą w sobie i dbamy o nie w pierwszej kolejności. Jeśli życie jest zagrożone, robimy absolutnie wszystko, aby zadbać o jego bezpieczeństwo. Stąd nasza po części autorska i niezawodna metoda zwana kontraktem bezpieczeństwa.

Dobro


Głęboko wierzymy, że warto być dobrym. Rozróżniamy dobro. Wybieramy dobro. Dobre życie, dobra miłość, dobrzy ludzie. Lubimy dawać ludziom dobre rzeczy. To działa tak magicznie, że najzwyczajniej w świecie Was lubimy, troszczymy się o Was, wzruszamy się, gdy jesteście szczęśliwe i szczęśliwi (tak! czasem nawet płaczemy ze wzruszenia), współczujemy Wam, gdy wy płaczecie. I uczymy Was współczuć samym sobie – to podstawa akceptacji i dobrej miłości do siebie.

Otwartość i akceptacja

Ludzie różnią się od siebie: poglądami, wyglądem, systemem wartości, płcią, wiekiem, kolorem skóry, światopoglądem, tożsamością i wieloma innymi rzeczami. Głęboko wierzymy w to, że akceptacja tych różnic sprawia, że niemożliwe staje się możliwe. Uważamy, że każdy ma prawo być taki, jaki jest i znajdować w tym szczęście, na które uniwersalna recepta nie istnieje. W naszej pracy staramy się podkreślać to, co łączy, a nie to, co dzieli. To dla nas ważne.


mkm1 miniMARTA

KARPIŃSKA-KRAUZE

Ukończyła Psychologię na Uniwersytecie Warszawskim na specjalizacji Psychoterapia oraz Filologię Romańską na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada Europejski Certyfikat Psychoterapii (ECP) wydany przez The European Association for Psychotherapy (EAP), Certyfikat Psychoterapeuty Polskiej Federacji Psychoterapii, Certyfikat Superwizora Polskiej Federacji Psychoterapii oraz Certyfikat Neuro-Lingwistycznej Psychoterapii. Jest współtwórczynią koncepcji psychoterapii bilateralnej, która, jej zdaniem, jest niezwykle efektywną formą psychoterapii integratywnej. W swojej pracy łączy narzędzia z różnych podejść psychoterapeutycznych (neuro-lingwistyczne, eriksonowskie, systemowe, Gestalt, pracę z ciałem, analizę transakcyjną, Mindfulness, EMDR). Była członkiem Komisji ds. Etyki oraz Komisji ds. Szkoleń i Certyfikacji PS NLPt. Jest przewodniczącą Komisji Certyfikacyjnej Polskiej Federacji Psychoterapii. Prowadzi psychoterapię indywidualną, grupową, psychoterapię par i rodzin oraz superwizję. Pracuje również ze studentami psychologii prowadząc zajęcia z psychopatologii, psychologii klinicznej i psychoterapii.

Sylwia Woronowicz cut (2)SYLWIA
WORONOWICZ

Ukończyła  Psychologię na Uniwersytecie im. A.Mickiewicza w Poznaniu ze specjalizacjami psychologia kliniczna i psychologia grup społecznych. Posiada Europejski Certyfikat Psychoterapii (ECP) wydany przez The European Association for Psychotherapy (EAP) oraz Certyfikat Psychoterapeuty Polskiej Federacji Psychoterapii. Jest certyfikowaną psychoterapeutką Neuro-Lingwistycznej Psychoterapii. Ukończyła 2-letni Program Edukacji Psychologicznej Terapii Gestalt. Osiągnęła drugi stopień Analizy Transakcyjnej. W swojej pracy wykorzystuje również elementy terapii ericksonowskiej, systemowej, EMDR, psychosomatoterapii, hipnozy i transu. Jest współtwórczynią i prekursorką psychoterapii bilateralnej. Jest członkiem Polskiej Federacji Psychoterapii (gdzie była Przewodniczącą Komisji Etycznej – Sądu Koleżeńskiego III kadencji) oraz Polskiego Towarzystwa Terapii EMDR (gdzie była członkiem założycielem oraz pełniła funkcję członka Komisji Etycznej). Była członkiem Komisji ds. Etyki oraz Komisji ds. Szkoleń i Certyfikacji PS NLPt. Prowadzi psychoterapię indywidualną krótko- i długoterminową, grupową, psychoterapię par i rodzin, a także superwizję.

https://www.karpinska-krauze.pl

https://www.sylwia-woronowicz.pl

 

KONTAKTKONTAKT