39 konferencja NLPt w Amsterdamie kwiecień 2015

39-ta Konferencja NLPt w Amsterdamie już się zakończyła. Jej hasło przewodnie: „Patterns”. Definitions and recognizing relevant patterns – Teaching Pattern detection”.
Team Psychoterapia Bilateralna, czyli Marta Karpińska-Makowska i Sylwia Woronowicz, z sukcesem wzięły w niej udział, przedstawiając prezentację modelu: “The schema of symptom formation and maintenance as a psychotherapy tool to ensure better understanding of the psychopathology mechanism and planning the psychotherapy process, as well as a clarifying, motivating and change-programming tool in the initial phase of the psychotherapy process.”

Efektowne wystąpienie Marty spotkało się z frenetyczna rekacją naszych koleżanek i kolegów z Europy, a następnie dało rezultat w postaci energetycznej mini-burzy mózgów update’ującej nasz model!
Podczas konferencji swoje wystąpienia prezentowali także: Lucas A. C. Derks, Catalin Zaharia, Wijnand van Colle & Jan Rademaker, Birgit Bader, Claudine Marchand, Nick Kemp i oczywiście Peter Schuetz. Zarówno ich, jak i pozostałych uczestników serdecznie pozdrawiamy i dziękujemy za owocną i życzliwą współpracę.

Amsterdam stał się nie tylko platformą wymiany profesjonalnych doświadczeń, ale także doświadczeniem z zupełnie innego obszaru. Tulipany! – od marca do kwietnia każdego roku ogrody tulipanów Keukenhof stają światową atrakcją turystyczną. Tego warto doświadczyć!

Marta hipnotyzuje uczestników konferencji...mini

fot. Marta hipnotyzuje uczestników konferencji…

WP_000927mini

fot.Tulipany! – od marca do kwietnia każdego roku ogrody
tulipanów Keukenhof stają światową atrakcją turystyczną…

Amsterdam, 10-12.04.2015

PREZENTACJA Z KONFERENCJI W AMSTERDAMIE