SUPERWIZJA

Sylwia Woronowicz i Marta Karpińska-Krauze są superwizorami NLPt oraz certyfikowanymi superwizorami Polskiej Federacji Psychoterapii.

Superwizja w psychoterapii oznacza analizę przypadków, procesu psychoterapeutycznego i funkcjonowania psychoterapeuty w relacji terapeutycznej. Najogólniej mówiąc ma pomagać psychoterapeucie jak najlepiej zająć się pacjentem w procesie psychoterapii. Superwizor uczestniczy także w procesie oceniania psychoterapeuty w trakcie jego certyfikacji.

SUPERWIZJA GRUPOWA prowadzona jest w systemie bilateralnym (dwóch psychoterapeutów prowadzi je razem  w sposób paralelny i komplementarny) z zastosowaniem podejścia multimodalnego (NLPt, Gestalt, systemowe, ericksonowskie, analiza transakcyjna, minfdulness, psychosomatoterapia, EMDR) i/lub NLPt.

DLA KOGO?
Dla praktykujących psychoterapeutów, osób szkolących się w zawodzie psychoterapeuty oraz ubiegających się o certyfikat psychoterapeuty PFP, EAP, NLPt.

UWAGA! Superwizja spełnia warunki European Association for Psychotherapy i Polskiej Federacji Psychoterapii i może być zaliczana do puli godzin superwizji wymaganych do European Certificate of Psychotherapy, Certyfikatu Psychoterapeuty Polskiej Federacji Psychoterapii, Certyfikatu Neuro-Lingwistycznej Psychoterapii.